Στρατιωτικά Καθίσματα/Καλύμματα

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και τοποθέτηση στρατιωτικών καλυμμάτων και καθισμάτων. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε και επισκευές φθορών σε οποιονδήποτε τύπο οχήματος. Διαθέτοντας εμπειρία και τεχνογνωσία αναλαμβάνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με PVC για να καλύψουμε τις ανάγκες της κάθε μονάδας.